Nederlands  français  English
Voorkeurstaal: Nederlands

Wij maken bedrijven, organisaties en overheden bestand tegen crisissen door hen te adviseren, op te leiden en te trainen in de domeinen risico, crisis en verandering.

Dankzij ons gedreven team en ons internationaal partnernetwerk ondersteunen we onze klanten optimaal, onder meer via 24/7 permanentie.

Daarnaast koppelen we voortdurend praktische expertise aan academische kennis en integreren we zo de nieuwste inzichten in onze werking.
Ons boek
Geen Commentaar! Communicatie in turbulente tijden (2010) is verkrijgbaar in de betere boekhandel.

Communicatiemiddelen

Om een crisis communicatief het hoofd te bieden (maar ook om strategisch te communiceren over risico’s en grote veranderingen) is een mix van communicatiemiddelen nodig, waarin elk middel een duidelijke rol heeft in een strategisch plan.

Elk middel heeft namelijk zijn specifieke eigenschappen en elk individu zijn verwachtingen. De mix regelmatig uittesten en toetsen aan de verwachtingen van de betrokkenen moet dus een gewoonte zijn.

Stakeholders communiceren ook zelf en beïnvloeden elkaar via hun favoriete middelen (tegenwoordig hoofdzakelijk via online media), dus het is belangrijk om voortdurend aan omgevingsanalyse te doen en via de juiste media in te spelen op wat er leeft.

PM heeft kennis en ervaring in huis om te adviseren over een gepaste middelenmix bij een (crisis)communicatieplan en kan ook actief aan de implementatie meewerken. Ons speerpunt daarbij is het voorbereiden van de middelen op crisiscommunicatie (bijvoorbeeld een noodsectie op de website waarmee updates snel kunnen verspreid worden, maar ook het versturen van alarmeringsmails en SMS’jes, of het monitoren van sociale media).

Dankzij specifieke expertise in gebruiksvriendelijkheid, e-mailcommunicatie en resultaatmetingen, kan PM de pijnpunten in een middelenmix blootleggen en verbeteringen voorstellen.


Artikels en papers over communicatiemiddelen in onze informatiebron

Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix?
Voor een geslaagde communicatiemiddelenmix vergelijken we best individuele voorkeuren van de doelgroep met de mogelijkheden en eigenschappen van elk middel.

De ‘missing link’ tussen communicatiestrategie en -middelen
Kies de juiste middelen door eerst een communicatieplan vast te leggen en vervolgens te kijken naar de mogelijkheden en voorkeuren van de individuen in uw doelgroep.

» Meer artikels ...